کسی را که به تو شنا یاد داد، غرق مکن.
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
خانه » سایر موارد » عکس های جدید ایرینا شایک نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش و حمله به اینستاگرام او
عکس های جدید ایرینا شایک نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش و حمله به اینستاگرام او

عکس های جدید ایرینا شایک نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش و حمله به اینستاگرام او

عکس های جدید ایرینا شایک نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش و حمله به اینستاگرام او

عکس های جدید ایرینا شایک نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش و حمله به اینستاگرام او

عکس های جدید ایرینا شایک نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش و حمله به اینستاگرام او

ایرینا شایک و برندلی کوپر

بازیگرنما:انتشار عکس های ایرینا شایک irina shayk نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش برندلی کوپر Bradley Cooper در تنیس ویمبلدون بهانه دست ایرانی ها داد تا به اینستاگرام او حمله کنند.

انتشار عکس های ایرینا شایک irina shayk نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش برندلی کوپر Bradley Cooper همزمان شد با بازی تیم ملی پرتقال و فرانسه در فینال جام ملت های اروپا که باعث شد توجه ایرانی های به آن سمت جلب شود.

کامنت های کاربران ایرانی در اینستگرام ایرینا شایک

عکس های جدید ایرینا شایک نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش و حمله به اینستاگرام او,کامنت های کاربران ایرانی در اینستگرام ایرینا شایک,عکس های جدید ایرینا شایک نامزد جدیدش در تنیس ویمبلدون,نامزد جدید ایرینا شایک کیست؟, ایرینا شایک,irina shayk,نامزد سابق رونالدو ,نامزد جدید ایرینا شایک,برندلی کوپر,Bradley Cooper,برندلی کوپر کیست؟,بیوگرافی برندلی کوپر,عکس های نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش,عکس های مدل,عکس های مدل زن,عکس های مدل زن روسی,عکس های نامزد رونالدو و نامزد بازیگر جدیدش,نامزد جدید ایرنا شایک چه کاره است؟,عکس مدل های زن روسی,مدل زن روسی,دختر مدل روسی,عکس های دختران مدل روسی,اینستاگرام ایرینا شایک,irina shayk instagram

عکس های جدید ایرینا شایک نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش و حمله به اینستاگرام او

عکس های جدید ایرینا شایک نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش و حمله به اینستاگرام او,کامنت های کاربران ایرانی در اینستگرام ایرینا شایک,عکس های جدید ایرینا شایک نامزد جدیدش در تنیس ویمبلدون,نامزد جدید ایرینا شایک کیست؟, ایرینا شایک,irina shayk,نامزد سابق رونالدو ,نامزد جدید ایرینا شایک,برندلی کوپر,Bradley Cooper,برندلی کوپر کیست؟,بیوگرافی برندلی کوپر,عکس های نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش,عکس های مدل,عکس های مدل زن,عکس های مدل زن روسی,عکس های نامزد رونالدو و نامزد بازیگر جدیدش,نامزد جدید ایرنا شایک چه کاره است؟,عکس مدل های زن روسی,مدل زن روسی,دختر مدل روسی,عکس های دختران مدل روسی,اینستاگرام ایرینا شایک,irina shayk instagram

عکس های جدید ایرینا شایک نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش و حمله به اینستاگرام او

عکس های جدید ایرینا شایک نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش و حمله به اینستاگرام او,کامنت های کاربران ایرانی در اینستگرام ایرینا شایک,عکس های جدید ایرینا شایک نامزد جدیدش در تنیس ویمبلدون,نامزد جدید ایرینا شایک کیست؟, ایرینا شایک,irina shayk,نامزد سابق رونالدو ,نامزد جدید ایرینا شایک,برندلی کوپر,Bradley Cooper,برندلی کوپر کیست؟,بیوگرافی برندلی کوپر,عکس های نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش,عکس های مدل,عکس های مدل زن,عکس های مدل زن روسی,عکس های نامزد رونالدو و نامزد بازیگر جدیدش,نامزد جدید ایرنا شایک چه کاره است؟,عکس مدل های زن روسی,مدل زن روسی,دختر مدل روسی,عکس های دختران مدل روسی,اینستاگرام ایرینا شایک,irina shayk instagram

عکس های جدید ایرینا شایک نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش و حمله به اینستاگرام او

عکس های جدید ایرینا شایک نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش و حمله به اینستاگرام او,کامنت های کاربران ایرانی در اینستگرام ایرینا شایک,عکس های جدید ایرینا شایک نامزد جدیدش در تنیس ویمبلدون,نامزد جدید ایرینا شایک کیست؟, ایرینا شایک,irina shayk,نامزد سابق رونالدو ,نامزد جدید ایرینا شایک,برندلی کوپر,Bradley Cooper,برندلی کوپر کیست؟,بیوگرافی برندلی کوپر,عکس های نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش,عکس های مدل,عکس های مدل زن,عکس های مدل زن روسی,عکس های نامزد رونالدو و نامزد بازیگر جدیدش,نامزد جدید ایرنا شایک چه کاره است؟,عکس مدل های زن روسی,مدل زن روسی,دختر مدل روسی,عکس های دختران مدل روسی,اینستاگرام ایرینا شایک,irina shayk instagram

عکس های جدید ایرینا شایک نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش و حمله به اینستاگرام او

عکس های جدید ایرینا شایک نامزد جدیدش در تنیس ویمبلدون

عکس های جدید ایرینا شایک نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش و حمله به اینستاگرام او,کامنت های کاربران ایرانی در اینستگرام ایرینا شایک,عکس های جدید ایرینا شایک نامزد جدیدش در تنیس ویمبلدون,نامزد جدید ایرینا شایک کیست؟, ایرینا شایک,irina shayk,نامزد سابق رونالدو ,نامزد جدید ایرینا شایک,برندلی کوپر,Bradley Cooper,برندلی کوپر کیست؟,بیوگرافی برندلی کوپر,عکس های نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش,عکس های مدل,عکس های مدل زن,عکس های مدل زن روسی,عکس های نامزد رونالدو و نامزد بازیگر جدیدش,نامزد جدید ایرنا شایک چه کاره است؟,عکس مدل های زن روسی,مدل زن روسی,دختر مدل روسی,عکس های دختران مدل روسی,اینستاگرام ایرینا شایک,irina shayk instagram

عکس های جدید ایرینا شایک نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش و حمله به اینستاگرام او

عکس های جدید ایرینا شایک نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش و حمله به اینستاگرام او,کامنت های کاربران ایرانی در اینستگرام ایرینا شایک,عکس های جدید ایرینا شایک نامزد جدیدش در تنیس ویمبلدون,نامزد جدید ایرینا شایک کیست؟, ایرینا شایک,irina shayk,نامزد سابق رونالدو ,نامزد جدید ایرینا شایک,برندلی کوپر,Bradley Cooper,برندلی کوپر کیست؟,بیوگرافی برندلی کوپر,عکس های نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش,عکس های مدل,عکس های مدل زن,عکس های مدل زن روسی,عکس های نامزد رونالدو و نامزد بازیگر جدیدش,نامزد جدید ایرنا شایک چه کاره است؟,عکس مدل های زن روسی,مدل زن روسی,دختر مدل روسی,عکس های دختران مدل روسی,اینستاگرام ایرینا شایک,irina shayk instagram

عکس های جدید ایرینا شایک نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش و حمله به اینستاگرام او

عکس های جدید ایرینا شایک نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش و حمله به اینستاگرام او,کامنت های کاربران ایرانی در اینستگرام ایرینا شایک,عکس های جدید ایرینا شایک نامزد جدیدش در تنیس ویمبلدون,نامزد جدید ایرینا شایک کیست؟, ایرینا شایک,irina shayk,نامزد سابق رونالدو ,نامزد جدید ایرینا شایک,برندلی کوپر,Bradley Cooper,برندلی کوپر کیست؟,بیوگرافی برندلی کوپر,عکس های نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش,عکس های مدل,عکس های مدل زن,عکس های مدل زن روسی,عکس های نامزد رونالدو و نامزد بازیگر جدیدش,نامزد جدید ایرنا شایک چه کاره است؟,عکس مدل های زن روسی,مدل زن روسی,دختر مدل روسی,عکس های دختران مدل روسی,اینستاگرام ایرینا شایک,irina shayk instagram

عکس های جدید ایرینا شایک نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش و حمله به اینستاگرام او

عکس های جدید ایرینا شایک نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش و حمله به اینستاگرام او,کامنت های کاربران ایرانی در اینستگرام ایرینا شایک,عکس های جدید ایرینا شایک نامزد جدیدش در تنیس ویمبلدون,نامزد جدید ایرینا شایک کیست؟, ایرینا شایک,irina shayk,نامزد سابق رونالدو ,نامزد جدید ایرینا شایک,برندلی کوپر,Bradley Cooper,برندلی کوپر کیست؟,بیوگرافی برندلی کوپر,عکس های نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش,عکس های مدل,عکس های مدل زن,عکس های مدل زن روسی,عکس های نامزد رونالدو و نامزد بازیگر جدیدش,نامزد جدید ایرنا شایک چه کاره است؟,عکس مدل های زن روسی,مدل زن روسی,دختر مدل روسی,عکس های دختران مدل روسی,اینستاگرام ایرینا شایک,irina shayk instagram

عکس های جدید ایرینا شایک نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش و حمله به اینستاگرام او

عکس های جدید ایرینا شایک نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش و حمله به اینستاگرام او,کامنت های کاربران ایرانی در اینستگرام ایرینا شایک,عکس های جدید ایرینا شایک نامزد جدیدش در تنیس ویمبلدون,نامزد جدید ایرینا شایک کیست؟, ایرینا شایک,irina shayk,نامزد سابق رونالدو ,نامزد جدید ایرینا شایک,برندلی کوپر,Bradley Cooper,برندلی کوپر کیست؟,بیوگرافی برندلی کوپر,عکس های نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش,عکس های مدل,عکس های مدل زن,عکس های مدل زن روسی,عکس های نامزد رونالدو و نامزد بازیگر جدیدش,نامزد جدید ایرنا شایک چه کاره است؟,عکس مدل های زن روسی,مدل زن روسی,دختر مدل روسی,عکس های دختران مدل روسی,اینستاگرام ایرینا شایک,irina shayk instagram

عکس های جدید ایرینا شایک نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش و حمله به اینستاگرام او

عکس های جدید ایرینا شایک نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش و حمله به اینستاگرام او,کامنت های کاربران ایرانی در اینستگرام ایرینا شایک,عکس های جدید ایرینا شایک نامزد جدیدش در تنیس ویمبلدون,نامزد جدید ایرینا شایک کیست؟, ایرینا شایک,irina shayk,نامزد سابق رونالدو ,نامزد جدید ایرینا شایک,برندلی کوپر,Bradley Cooper,برندلی کوپر کیست؟,بیوگرافی برندلی کوپر,عکس های نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش,عکس های مدل,عکس های مدل زن,عکس های مدل زن روسی,عکس های نامزد رونالدو و نامزد بازیگر جدیدش,نامزد جدید ایرنا شایک چه کاره است؟,عکس مدل های زن روسی,مدل زن روسی,دختر مدل روسی,عکس های دختران مدل روسی,اینستاگرام ایرینا شایک,irina shayk instagram

عکس های جدید ایرینا شایک نامزد سابق رونالدو و نامزد جدیدش و حمله به اینستاگرام او

بیوگرافی برندلی کوپر

بردلی چارلز کوپر (به انگلیسی: Bradley Charles Cooper) (متولد: ۵ ژانویه ۱۹۷۵) بازیگر تلویزیون، سینما و تئاتر آمریکایی می‌باشد.

بردلی برای اولین بار بخاطر بازی در مجموعه‌های تلویزیونی‌ای همچون آلیاس و جک و بابی شناخته می‌شد. سپس بازی وی را در فیلم‌هایی همچون مرد پاسخ‌های مثبت و با تو حال نمی‌کند دیدم. اما شهرت بسیار وی از بخاطر بازی در فیلم‌های خماری (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳)، نامحدود (۲۰۱۱) و ای-تیم (۲۰۱۰) شکل گرفت. بازی وی در فیلم اخاذی آمریکایی که محصول سال ۲۰۱۳ است، بسیار مورد تحصین منتقدین قرار گرفت.

بردلی دراین فیلم با کریستین بیل هم‌بازی بود. وی بخاطر بازی در دو فیلم دفترچه امیدبخش و اخاذی آمریکایی که هردو نیز به کارگردانی دیوید او. راسل هستند، نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد.

او با بازی در فیلم تک تیرانداز آمریکایی به کارگردانی کلینت ایستوود برای سومین بار نامزد جایزه اسکار برای بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. این فیلم در گیشه هم فروش بسیار بالایی داشت.

در سال ۲۰۱۱، مجله پیپل نام بردلی کوپر را در لیست جذاب‌ترین مردان جهان قرار داد.

اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز