شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
خانه » بازیگران » عکس های جدید لادن مستوفی بازیگر سریال پریا+بیوگرافی لادن مستوفی
عکس های جدید لادن مستوفی بازیگر سریال پریا+بیوگرافی لادن مستوفی

عکس های جدید لادن مستوفی بازیگر سریال پریا+بیوگرافی لادن مستوفی

عکس های جدید لادن مستوفی بازیگر سریال پریا+بیوگرافی لادن مستوفی

عکس های جدید لادن مستوفی بازیگر سریال پریا+بیوگرافی لادن مستوفی

عکس های جدید لادن مستوفی بازیگر سریال پریا+بیوگرافی لادن مستوفی

لادن مستوفی

بازیگرنما:سریال پریا از امشب ساعت ۲۱ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد و به همین مناسبت عکس های جدید لادن مستوفی و بیوگرافی بازیگر زن نقش اول این سریال را برای شما آماده کرده ایم.

ابتدا عکس های جدید لادن مستوفی را مشاهده و در ادامه بیوگرافی لادن مستوفی را مطالعه بفرمایید.

عکس های جدید لادن مستوفی بازیگر سریال پریا+بیوگرافی لادن مستوفی,بیوگرافی لادن مستوفی,سریال های تلویزیونی لادن مستوفی,فیلم های سینمایی لادن مستوفی,لادن مستوفی,زندگینامه لادن مستوفی,ladan mostofi,زمان پخش سریال پریا,سریال پریا از کدام شبکه پخش می شود؟,سریال پریا,بازیگر نقش پریا در سریال پریا کیست؟,عکس های جدید لادن مستوفی,جدیدترین عکس های لادن مستوفی,عکس های جدید لادن مستوفی در سال 95,جدیدترین عکس های لادن مستوفی در سال 95,آیا لادن مستوفی ازدواج کرده است؟,همسر لادن مستوفی کیست؟,لادن مستوفی چند سال سن دارد؟

عکس های جدید لادن مستوفی بازیگر سریال پریا+بیوگرافی لادن مستوفی

عکس های جدید لادن مستوفی بازیگر سریال پریا+بیوگرافی لادن مستوفی,بیوگرافی لادن مستوفی,سریال های تلویزیونی لادن مستوفی,فیلم های سینمایی لادن مستوفی,لادن مستوفی,زندگینامه لادن مستوفی,ladan mostofi,زمان پخش سریال پریا,سریال پریا از کدام شبکه پخش می شود؟,سریال پریا,بازیگر نقش پریا در سریال پریا کیست؟,عکس های جدید لادن مستوفی,جدیدترین عکس های لادن مستوفی,عکس های جدید لادن مستوفی در سال 95,جدیدترین عکس های لادن مستوفی در سال 95,آیا لادن مستوفی ازدواج کرده است؟,همسر لادن مستوفی کیست؟,لادن مستوفی چند سال سن دارد؟

عکس های جدید لادن مستوفی بازیگر سریال پریا+بیوگرافی لادن مستوفی

عکس های جدید لادن مستوفی بازیگر سریال پریا+بیوگرافی لادن مستوفی,بیوگرافی لادن مستوفی,سریال های تلویزیونی لادن مستوفی,فیلم های سینمایی لادن مستوفی,لادن مستوفی,زندگینامه لادن مستوفی,ladan mostofi,زمان پخش سریال پریا,سریال پریا از کدام شبکه پخش می شود؟,سریال پریا,بازیگر نقش پریا در سریال پریا کیست؟,عکس های جدید لادن مستوفی,جدیدترین عکس های لادن مستوفی,عکس های جدید لادن مستوفی در سال 95,جدیدترین عکس های لادن مستوفی در سال 95,آیا لادن مستوفی ازدواج کرده است؟,همسر لادن مستوفی کیست؟,لادن مستوفی چند سال سن دارد؟

عکس های جدید لادن مستوفی بازیگر سریال پریا+بیوگرافی لادن مستوفی

عکس های جدید لادن مستوفی بازیگر سریال پریا+بیوگرافی لادن مستوفی,بیوگرافی لادن مستوفی,سریال های تلویزیونی لادن مستوفی,فیلم های سینمایی لادن مستوفی,لادن مستوفی,زندگینامه لادن مستوفی,ladan mostofi,زمان پخش سریال پریا,سریال پریا از کدام شبکه پخش می شود؟,سریال پریا,بازیگر نقش پریا در سریال پریا کیست؟,عکس های جدید لادن مستوفی,جدیدترین عکس های لادن مستوفی,عکس های جدید لادن مستوفی در سال 95,جدیدترین عکس های لادن مستوفی در سال 95,آیا لادن مستوفی ازدواج کرده است؟,همسر لادن مستوفی کیست؟,لادن مستوفی چند سال سن دارد؟

عکس های جدید لادن مستوفی بازیگر سریال پریا+بیوگرافی لادن مستوفی

عکس های جدید لادن مستوفی بازیگر سریال پریا+بیوگرافی لادن مستوفی,بیوگرافی لادن مستوفی,سریال های تلویزیونی لادن مستوفی,فیلم های سینمایی لادن مستوفی,لادن مستوفی,زندگینامه لادن مستوفی,ladan mostofi,زمان پخش سریال پریا,سریال پریا از کدام شبکه پخش می شود؟,سریال پریا,بازیگر نقش پریا در سریال پریا کیست؟,عکس های جدید لادن مستوفی,جدیدترین عکس های لادن مستوفی,عکس های جدید لادن مستوفی در سال 95,جدیدترین عکس های لادن مستوفی در سال 95,آیا لادن مستوفی ازدواج کرده است؟,همسر لادن مستوفی کیست؟,لادن مستوفی چند سال سن دارد؟

عکس های جدید لادن مستوفی بازیگر سریال پریا+بیوگرافی لادن مستوفی

عکس های جدید لادن مستوفی بازیگر سریال پریا+بیوگرافی لادن مستوفی,بیوگرافی لادن مستوفی,سریال های تلویزیونی لادن مستوفی,فیلم های سینمایی لادن مستوفی,لادن مستوفی,زندگینامه لادن مستوفی,ladan mostofi,زمان پخش سریال پریا,سریال پریا از کدام شبکه پخش می شود؟,سریال پریا,بازیگر نقش پریا در سریال پریا کیست؟,عکس های جدید لادن مستوفی,جدیدترین عکس های لادن مستوفی,عکس های جدید لادن مستوفی در سال 95,جدیدترین عکس های لادن مستوفی در سال 95,آیا لادن مستوفی ازدواج کرده است؟,همسر لادن مستوفی کیست؟,لادن مستوفی چند سال سن دارد؟

عکس های جدید لادن مستوفی بازیگر سریال پریا+بیوگرافی لادن مستوفی

عکس های جدید لادن مستوفی بازیگر سریال پریا+بیوگرافی لادن مستوفی,بیوگرافی لادن مستوفی,سریال های تلویزیونی لادن مستوفی,فیلم های سینمایی لادن مستوفی,لادن مستوفی,زندگینامه لادن مستوفی,ladan mostofi,زمان پخش سریال پریا,سریال پریا از کدام شبکه پخش می شود؟,سریال پریا,بازیگر نقش پریا در سریال پریا کیست؟,عکس های جدید لادن مستوفی,جدیدترین عکس های لادن مستوفی,عکس های جدید لادن مستوفی در سال 95,جدیدترین عکس های لادن مستوفی در سال 95,آیا لادن مستوفی ازدواج کرده است؟,همسر لادن مستوفی کیست؟,لادن مستوفی چند سال سن دارد؟

عکس های جدید لادن مستوفی بازیگر سریال پریا+بیوگرافی لادن مستوفی

عکس های جدید لادن مستوفی بازیگر سریال پریا+بیوگرافی لادن مستوفی,بیوگرافی لادن مستوفی,سریال های تلویزیونی لادن مستوفی,فیلم های سینمایی لادن مستوفی,لادن مستوفی,زندگینامه لادن مستوفی,ladan mostofi,زمان پخش سریال پریا,سریال پریا از کدام شبکه پخش می شود؟,سریال پریا,بازیگر نقش پریا در سریال پریا کیست؟,عکس های جدید لادن مستوفی,جدیدترین عکس های لادن مستوفی,عکس های جدید لادن مستوفی در سال 95,جدیدترین عکس های لادن مستوفی در سال 95,آیا لادن مستوفی ازدواج کرده است؟,همسر لادن مستوفی کیست؟,لادن مستوفی چند سال سن دارد؟

عکس های جدید لادن مستوفی بازیگر سریال پریا+بیوگرافی لادن مستوفی

عکس های جدید لادن مستوفی بازیگر سریال پریا+بیوگرافی لادن مستوفی,بیوگرافی لادن مستوفی,سریال های تلویزیونی لادن مستوفی,فیلم های سینمایی لادن مستوفی,لادن مستوفی,زندگینامه لادن مستوفی,ladan mostofi,زمان پخش سریال پریا,سریال پریا از کدام شبکه پخش می شود؟,سریال پریا,بازیگر نقش پریا در سریال پریا کیست؟,عکس های جدید لادن مستوفی,جدیدترین عکس های لادن مستوفی,عکس های جدید لادن مستوفی در سال 95,جدیدترین عکس های لادن مستوفی در سال 95,آیا لادن مستوفی ازدواج کرده است؟,همسر لادن مستوفی کیست؟,لادن مستوفی چند سال سن دارد؟

عکس های جدید لادن مستوفی بازیگر سریال پریا+بیوگرافی لادن مستوفی

بیوگرافی لادن مستوفی

لادن مستوفی (زاده تنکابن ۲۶ آبان ۱۳۵۱) بازیگر زن ایرانی است.
او همسر شهرام اسدی (کارگردان) و خواهر لاله مستوفی (منشی صحنه) است.
وی کار خود را با فیلم روز واقعه آغاز کرد و چند سال بعد پس از بازی در مجموعهٔ دوران سرکشی کمال تبریزی به شهرت رسید.

لادن مستوفی متولد سال ۱۳۵۱ در تنکابن می‌باشد و همسرش شهرام اسدی قرا گوز متولد سال ۱۳۳۲ در سلماس است.

این زوج هنری در کنار یکدیگر به‌عنوان مکمل یکدیگر فعالیت می‌کنند. شهرام اسدی کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس است و مستوفی بازیگر و در بسیاری از فیلم‌هایی که اسدی کارگردانی آن را بر عهده داشته، مستوفی (همسر کارگردان)، در آن ایفای نقش می‌کند.

در فیلم‌های «روز واقعه» و «دوران سرکشی کمال تبریزی» هردوی آنها در کنار یکدیگر کارکرده‌اند. که فیلم روز واقعه (۱۳۷۳) اولین کار، لادن مستوفی در سن حدوداً ۲۲سالگی‌اش می‌بود.

فیلم های سینمایی لادن مستوفی

    یک دزدی عاشقانه (۱۳۹۵) _ امیرشهاب رضویان
فرنگ وقشنگ (۱۳۹۴) _ وحید موساءیان
گلچهره (۱۳۸۹) – وحید موسائیان
گلوگاه (۱۳۸۹) – محمدابراهیم معیری
آقا یوسف (۱۳۸۹) – علی رفیعی
چشم (۱۳۸۹) – جمیل رستمی
شب واقعه (۱۳۸۸) – شهرام اسدی
برخورد خیلی نزدیک (۱۳۸۷) -اسماعیل میهن دوست
تیغ‌زن (۱۳۸۷) – علیرضا داود نژاد
تسویه‌حساب (۱۳۸۶) – تهمینه میلانی
خواب زمستانی (۱۳۸۶) – سیامک شایقی
هر چی تو بخوای (تعطیلات آخر هفته) (۱۳۸۵) – محمد متوسلانی
باغ فردوس، پنج بعدازظهر (۱۳۸۴) – سیامک شایقی
شب بخیر فرمانده (۱۳۸۴) – انسیه شاه حسینی
غروب شد بیا (۱۳۸۳) – انسیه شاه حسینی
تارا و تب توت فرنگی (۱۳۸۲) – سعید سهیلی
وقت چیدن گردوها (۱۳۸۲)- ایرج امامی
به من نگاه کن(۱۳۸۱) – شهرام اسدی
دختری بنام تندر (۱۳۷۹) – حمیدرضا آشتیانی پور
طوفان (۱۳۷۵) – محمد بزرگ‌نیا
ماه و خورشید (۱۳۷۴) – محمدحسین حقیقی
روز واقعه (۱۳۷۳) – شهرام اسدی

سریال های تلویزیونی لادن مستوفی

    پریا (مجموعه تلویزیونی)|حسین سهیلی زاده(۱۳۹۴)
جلال‌الدین (۱۳۹۳)
شیخ بهایی (۱۳۸۶) – شهرام اسدی – در نقش جوانی شهربانو
خانه‌ای در تاریکی(۱۳۸۲) – سعید سلطانی – در نقش ماه تابان
سفر سبز (۱۳۸۱) – محمدحسین لطیفی – در نقش آنا
دوران سرکشی (۱۳۸۱) – کمال تبریزی – در نقش دکتر حنانه پناهی

اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز