هرچه اکنون هستیم محصول افکاری است که سابقاً داشته ایم و حالا داریم.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
خانه » اخبار مهم و داغ روز » ماجرای حمایت حضرت فاطمه(س) از کریس رونالدو و مادرش+فاطیما
ماجرای حمایت حضرت فاطمه(س) از کریس رونالدو و مادرش+فاطیما

ماجرای حمایت حضرت فاطمه(س) از کریس رونالدو و مادرش+فاطیما

ماجرای حمایت حضرت فاطمه(س) از کریس رونالدو و مادرش+فاطیما

رونالدو و حضرت فاطمه

بازیگرنما:تیتر درشت یکی از روزنامه های ورزشی امروز با عنوان “مادر رونالدو: حضرت فاطمه( س) از ما محافظت می کند” باعث جنجال و تعجب همگان شد.

ماجرا از این قرار است که این روزنامه ورزشی در مصاحبه مادر کریس رونالدو با یک روزنامه که نام فاطیما بانوی مقدس پرتقالی ها را برده بود به اشتباه به حضرت فاطمه (س) ترجمه کرد.

ماجرای حمایت حضرت فاطمه(س) از کریس رونالدو و مادرش+فاطیما,رونالدو و حضرت فاطمه,فاطیمای مقدس پزتقالی ها کیست؟,متن مصاحبه مادر رونالدو درباره فاطیما,ماجرای کریس رونالدو و فاطیمای مقدس,مادر کریس رونالدو,آیا مادر کریس رونالدو مسلمان شیعه است؟,ماجرای ارتباط مادر کریس رونالدو با حضرت فاطمه,فاطیما بانوی مقدس پرتقالی ها,شایعه ارتباط مادر کریس رونالدو با حضرت فاطمه,روزنامه ورزشی,تیتر روزنامه حمایت حضرت فاطمه از رونالدو

ماجرای حمایت حضرت فاطمه(س) از کریس رونالدو و مادرش+فاطیما

متن مصاحبه مادر رونالدو درباره فاطیما

متن کامل مصاحبه مادر کریس رونالدو در سایت مارکا: «من امیدوارم که بانو فاطیما تیم ما را کمک کند و من هم برای این موفقیت شمع روشن می کنم.»

ماجرای حمایت حضرت فاطمه(س) از کریس رونالدو و مادرش+فاطیما,رونالدو و حضرت فاطمه,فاطیمای مقدس پزتقالی ها کیست؟,متن مصاحبه مادر رونالدو درباره فاطیما,ماجرای کریس رونالدو و فاطیمای مقدس,مادر کریس رونالدو,آیا مادر کریس رونالدو مسلمان شیعه است؟,ماجرای ارتباط مادر کریس رونالدو با حضرت فاطمه,فاطیما بانوی مقدس پرتقالی ها,شایعه ارتباط مادر کریس رونالدو با حضرت فاطمه,روزنامه ورزشی,تیتر روزنامه حمایت حضرت فاطمه از رونالدو

ماجرای حمایت حضرت فاطمه(س) از کریس رونالدو و مادرش+فاطیما

ماجرای حمایت حضرت فاطمه(س) از کریس رونالدو و مادرش+فاطیما,رونالدو و حضرت فاطمه,فاطیمای مقدس پزتقالی ها کیست؟,متن مصاحبه مادر رونالدو درباره فاطیما,ماجرای کریس رونالدو و فاطیمای مقدس,مادر کریس رونالدو,آیا مادر کریس رونالدو مسلمان شیعه است؟,ماجرای ارتباط مادر کریس رونالدو با حضرت فاطمه,فاطیما بانوی مقدس پرتقالی ها,شایعه ارتباط مادر کریس رونالدو با حضرت فاطمه,روزنامه ورزشی,تیتر روزنامه حمایت حضرت فاطمه از رونالدو

ماجرای حمایت حضرت فاطمه(س) از کریس رونالدو و مادرش+فاطیما

ماجرای حمایت حضرت فاطمه(س) از کریس رونالدو و مادرش+فاطیما,رونالدو و حضرت فاطمه,فاطیمای مقدس پزتقالی ها کیست؟,متن مصاحبه مادر رونالدو درباره فاطیما,ماجرای کریس رونالدو و فاطیمای مقدس,مادر کریس رونالدو,آیا مادر کریس رونالدو مسلمان شیعه است؟,ماجرای ارتباط مادر کریس رونالدو با حضرت فاطمه,فاطیما بانوی مقدس پرتقالی ها,شایعه ارتباط مادر کریس رونالدو با حضرت فاطمه,روزنامه ورزشی,تیتر روزنامه حمایت حضرت فاطمه از رونالدو

ماجرای حمایت حضرت فاطمه(س) از کریس رونالدو و مادرش+فاطیما

ماجرای حمایت حضرت فاطمه(س) از کریس رونالدو و مادرش+فاطیما,رونالدو و حضرت فاطمه,فاطیمای مقدس پزتقالی ها کیست؟,متن مصاحبه مادر رونالدو درباره فاطیما,ماجرای کریس رونالدو و فاطیمای مقدس,مادر کریس رونالدو,آیا مادر کریس رونالدو مسلمان شیعه است؟,ماجرای ارتباط مادر کریس رونالدو با حضرت فاطمه,فاطیما بانوی مقدس پرتقالی ها,شایعه ارتباط مادر کریس رونالدو با حضرت فاطمه,روزنامه ورزشی,تیتر روزنامه حمایت حضرت فاطمه از رونالدو

ماجرای حمایت حضرت فاطمه(س) از کریس رونالدو و مادرش+فاطیما

رسانه های پرتغالی در این باره نوشته اند که مادر کریس رونالدو هر از گاهی به این مکان مقدس در پرتغال می آید و وی این بار نیز برای دعا به همراه نوه خود به این مکان آمده است.

ماجرای حمایت حضرت فاطمه(س) از کریس رونالدو و مادرش+فاطیما,رونالدو و حضرت فاطمه,فاطیمای مقدس پزتقالی ها کیست؟,متن مصاحبه مادر رونالدو درباره فاطیما,ماجرای کریس رونالدو و فاطیمای مقدس,مادر کریس رونالدو,آیا مادر کریس رونالدو مسلمان شیعه است؟,ماجرای ارتباط مادر کریس رونالدو با حضرت فاطمه,فاطیما بانوی مقدس پرتقالی ها,شایعه ارتباط مادر کریس رونالدو با حضرت فاطمه,روزنامه ورزشی,تیتر روزنامه حمایت حضرت فاطمه از رونالدو

ماجرای حمایت حضرت فاطمه(س) از کریس رونالدو و مادرش+فاطیما

فاطیمای مقدس پزتقالی ها کیست؟

شهر فاطیما شهری است که تجلی مریم نام دارد و مدعیانی در سال ۱۹۱۷ از مشاهده مریم مقدس در این شهر خبر دادند و همین موضوع باعث شد که از زمان های دور این شهر برای کاتولیک ها مقدس باشد.

سه کودک به نام های ژاسینتا، فرانسیسکو و لوسیا در این روستا بانویی تسبیح به دست را دیدند که وی از درون نوری در آسمان به زمین آمد و با این سه کودک سخن گفت.

ماجرای حمایت حضرت فاطمه(س) از کریس رونالدو و مادرش+فاطیما,رونالدو و حضرت فاطمه,فاطیمای مقدس پزتقالی ها کیست؟,متن مصاحبه مادر رونالدو درباره فاطیما,ماجرای کریس رونالدو و فاطیمای مقدس,مادر کریس رونالدو,آیا مادر کریس رونالدو مسلمان شیعه است؟,ماجرای ارتباط مادر کریس رونالدو با حضرت فاطمه,فاطیما بانوی مقدس پرتقالی ها,شایعه ارتباط مادر کریس رونالدو با حضرت فاطمه,روزنامه ورزشی,تیتر روزنامه حمایت حضرت فاطمه از رونالدو

ماجرای حمایت حضرت فاطمه(س) از کریس رونالدو و مادرش+فاطیما

البته این ۳ کودک به نقل از این بانو گفتند که ۱۳ اکتبر هر سال به این مکان بیایید و در همان روز بود که ۷ هزار نفر شاهد بودند که هنگام ظهر تحولات شدید جوی و چرخش خورشید به وقوع پیوست اما در آسمان تنها همان کودکان بودند که بانوی سپید پوش را دیدند.

پیش بینی های این بانو که در صحبت با این ۳ کودک روستایی عنوان شد همه در سال های بعد به وقوع پیوست که از جمله آن می توان به انقلاب روسیه و جنگ جهانی دوم و سومین آن یعنی نقشه قتل پاپ نیز سال ها پس از پوشیده بودن در واتیکان بالاخره عنوان شد و مردم هر ساله برای ادای احترام به این بانو به شهر فاطیما می آیند تا ادای احترام کنند و دعا و نیایش را بر پا دارند .

ماجرای حمایت حضرت فاطمه(س) از کریس رونالدو و مادرش+فاطیما,رونالدو و حضرت فاطمه,فاطیمای مقدس پزتقالی ها کیست؟,متن مصاحبه مادر رونالدو درباره فاطیما,ماجرای کریس رونالدو و فاطیمای مقدس,مادر کریس رونالدو,آیا مادر کریس رونالدو مسلمان شیعه است؟,ماجرای ارتباط مادر کریس رونالدو با حضرت فاطمه,فاطیما بانوی مقدس پرتقالی ها,شایعه ارتباط مادر کریس رونالدو با حضرت فاطمه,روزنامه ورزشی,تیتر روزنامه حمایت حضرت فاطمه از رونالدو

ماجرای حمایت حضرت فاطمه(س) از کریس رونالدو و مادرش+فاطیما

نام فاطیما اقتباس از دختر یکی از امرای اندلسی است که برای این شهر برگزیده شده است.

منبع:باشگاه خبرنگاران

اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز